مخزن آب عمودی

مخزن آب عمودی مبنا پلیمر آریا در انواع مختلف یک لایه تا سه لایه با ظرفیت های مختلف 100 لیتری الی 10000 لیتری در ابعاد متنوع تولید میگردد. 

فروش مخزن آب

تولید و عرضه انواع مخزن آب افقی - مخزن آب عمودی - مخزن آب ایستاده - مخزن آب عمودی بلند - مخزن آب زیر پله ای - مخزن آب پلیمری - مخزن آب مکعبی - مخزن آب پلاستیکی - مخزن و تانکر آب

کمی صبر کنید...
ترتیب نمایش

مخزن آب عمودی سه لایه (3000 لیتر)

5,370,000 تومان
مخزن آب عمودی 3000 لیتری مبنا پلیمر آریا در قطر 150 و ارتفاع 195 سانتیمتر تولید می‌شود. انواع مخزن آب افقی - مخزن آب عمودی - مخزن آب سه لایه - مخزن آب زیر پله ای

مخزن آب عمودی سه لایه (2000 لیتر)

3,435,000 تومان
مخزن آب عمودی 2000 لیتری مبنا پلیمر آریا در قطر 122و ارتفاع 190سانتیمتر تولید می‌شود. انواع مخزن آب افقی - مخزن آب عمودی - مخزن آب سه لایه - مخزن آب زیر پله ای

مخزن آب عمودی سه لایه (1000 لیتر)

2,017,000 تومان
مخزن آب عمودی 1000 لیتری مبنا پلیمر آریا در قطر 94 و ارتفاع 155 سانتیمتر تولید می‌شود.انواع مخزن آب افقی - مخزن آب عمودی - مخزن آب سه لایه - مخزن آب زیر پله ای

مخزن آب عمودی سه لایه (500 لیتر)

1,227,000 تومان
مخزن آب عمودی 500 لیتری مبنا پلیمر آریا در قطر 78 و ارتفاع 128 سانتیمتر تولید می‌شود.انواع مخزن آب افقی - مخزن آب عمودی - مخزن آب سه لایه - مخزن آب زیر پله ای

مخزن آب عمودی سه لایه (300 لیتر)

907,000 تومان
مخزن آب عمودی 300 لیتری مبنا پلیمر آریا در قطر 63و ارتفاع 117سانتیمتر تولید می‌شود.انواع مخزن آب افقی - مخزن آب عمودی - مخزن آب سه لایه - مخزن آب زیر پله ای

مخزن آب عمودی تک لایه (300 لیتر)

753,000 تومان
مخزن آب عمودی 300 لیتری مبنا پلیمر آریا در قطر 63 و ارتفاع 117 سانتیمتر تولید می‌شود.انواع مخزن آب افقی - مخزن آب عمودی - مخزن آب سه لایه - مخزن آب زیر پله ای

دسته‌بندی