مخزن آب افقی

فروش مخزن آب

مخزن آب افقی مبنا پلیمر آریا در انواع مختلف یک لایه تا سه لایه با ظرفیت های مختلف 100 لیتری الی 10000 لیتری در ابعاد متنوع تولید میگردد. 

تولید و عرضه انواع مخزن آب افقی - مخزن آب عمودی - مخزن آب ایستاده - مخزن آب عمودی بلند - مخزن آب زیر پله ای - مخزن آب پلیمیری - مخزن آب مکعبی - مخزن آب پلاستیکی - مخزن و تانکر آب

کمی صبر کنید...
ترتیب نمایش

مخزن آب افقی سه لایه (500 لیتر)

1,415,000 تومان
مخزن آب افقی 500 لیتری مبنا پلیمر آریا در طول 102 ، عرض 83 و ارتفاع 86 سانتی متر تولید می‌شود. انواع مخزن آب افقی - مخزن آب عمودی - مخزن آب سه لایه - مخزن آب زیر پله ای

مخزن آب افقی سه لایه (300 لیتر)

964,000 تومان
مخزن آب افقی 300 لیتری مبنا پلیمر آریا در طول 83، عرض 76 و ارتفاع 81 سانتیمتر تولید می‌شود. انواع مخزن آب افقی - مخزن آب عمودی - مخزن آب سه لایه - مخزن آب زیر پله ای

مخزن آب افقی تک لایه (200 لیتر)

654,000 تومان
مخزن آب افقی 200 لیتری مبنا پلیمر آریا در طول 87، عرض 65 و ارتفاع 72 سانتیمتر تولید می‌شود.انواع مخزن آب افقی - مخزن آب عمودی - مخزن آب سه لایه - مخزن آب زیر پله ای

مخزن آب افقی تک لایه (3000 لیتر)

6,329,000 تومان
مخزن آب افقی 3000 لیتری مبنا پلیمر آریا در طول 186، عرض 145 و ارتفاع 152 سانتیمتر تولید می‌شود.انواع مخزن آب افقی - مخزن آب عمودی - مخزن آب سه لایه - مخزن آب زیر پله ای

مخزن آب افقی تک لایه (1500 لیتر)

3,075,000 تومان
مخزن آب افقی 1500 لیتری مبنا پلیمر آریا در طول 190 ، عرض 110 و ارتفاع 120 سانتیمتر تولید می‌شود.انواع مخزن آب افقی - مخزن آب عمودی - مخزن آب سه لایه - مخزن آب زیر پله ای

مخزن آب افقی تک لایه (800 لیتر)

1,624,000 تومان
مخزن آب افقی 800 لیتری مبنا پلیمر آریا در طول 137 ، عرض 93 و ارتفاع 94 سانتی متر تولید می‌شود.انواع مخزن آب افقی - مخزن آب عمودی - مخزن آب سه لایه - مخزن آب زیر پله ای

مخزن آب افقی تک لایه (500 لیتر)

1,225,000 تومان
مخزن آب افقی 500 لیتری مبنا پلیمر آریا در طول 102، عرض 83 و ارتفاع 86 سانتی متر تولید می‌شود.انواع مخزن آب افقی - مخزن آب عمودی - مخزن آب سه لایه - مخزن آب زیر پله ای

مخزن آب افقی تک لایه (300 لیتر)

825,000 تومان
مخزن آب افقی 300 لیتری مبنا پلیمر آریا در طول 83، عرض 76 و ارتفاع 81 سانتیمتر تولید می‌شود.انواع مخزن آب افقی - مخزن آب عمودی - مخزن آب سه لایه - مخزن آب زیر پله ای

دسته‌بندی