مخزن افقی

کاربرد مخزن آب (تانکر آب)

/post-2

مخزن آب یا همان تانکر آب در صنایع مختلف کاربردهای فراوانی دارد. در ابتدا مخازن آب تنها وظیفه نگهداری یا ذخیره کردن آب را در خود داشتند ولی به مرور زمان نقش این مخزن ها روز به روز بیشتر شده و امروزه از آنها در زمینه های متعددی استفاده میشود.