مخزن آب ایلام

پنج مخزن آب مورد نیاز حیات‌وحش ایلام را تامین می‌کند

/post-10

مدیرکل حفاظت محیط زیست ایلام گفت: آب مورد نیاز حیات وحش استان از طریق پنج مخزن آب با ظرفیت ۸۲ مترمکعب تامین می‌شود.