مخزن آب اضطراری

۳۰ مخزن آب اضطراری شهر تهران آماده بهره‌برداری

/post-8

رئیس دبیرخانه ستاد ویژه مدیریت بحران تهران از رونمایی ۳۰ مخزن آب شُرب اضطراری تعبیه شده در مراکز تخلیه امن اضطراری شهر تهران خبر داد.