فروش تانکر آب

معرفی مخزن آب شرکت مبنا پلیمر آریا

/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%86%D8%A2%D8%A8

مخزن   آب پلی اتیلن به مخازنی گفته می شود که نوعی پلیمر خاص از دسته پلی اتیلن ها ساخته   شده است. به کار بردن پلی اتیلن برای ساخت مخازن آب و دیگر مخازن نگهداری سیالات   و مواد شیمیایی مدتی است که به علت مزایای ویژه آن در کشور رواج پیدا کرده است