آبفای همدان

پیشرفت فیزیکی ۴۰ درصدی مخزن آب شهر «گیان» در نهاوند

/post-9

همدان - مدیر امور آبفای شهرستان نهاوند با اشاره به پیشرفت فیزیکی ۴۰ درصدی پروژه مخزن آب دو هزار متر مکعبی شهر گیان گفت: درصورت تامین اعتبار این پروژه تا اواخر تابستان سال آتی به بهره برداری می رسد.