یکی از جالب ترین بناهایی که در شهر توکیو واقع شده است یک مخزن عظیم زیر زمینی است که مسئولیت انبار کردن آب باران های شدید را بر عهده دارد. این مخزن 22 متر زیر سطح زمین ساخته شده است و با پهنای 78 متری، طول 177 متری و عمق 25 متری رکورد بزرگ ترین مخزن آب جهان را در اختیار دارد. در این مخزن ستون های عظیمی با وزن 500 تن مسئولیت نگه داری سقف را بر عهده دارند.

در ماه هایی که طوفان های شدید وارد کشور ژاپن می شوند و تونل های آبی معمول شهر را پر می کنند این مخزن به مکانی موقتی برای حفظ حجم عظیم آب تبدیل می شود که در نهایت با کمک پمپ هایی قدرتمند به رودخانه های اطراف منتقل می شوند. این مخزن نزدیک به 7 بار در سال مورد استفاده قرار می گیرد و در مواقعی که در استفاده نیست برای بازدید عمومی باز است.