ساعت 22 شب دوشنبه زمانی که کارشناسان سازمان آب جهت نمونه‌برداری از آب موجود در مخزن آب شرب پونک مراجعه کرده‌اند، پس از برداشتن درب مخزن بوی تعفنی را احساس کرده و مشاهده کردند که یک جسد متلاشی شده داخل مخزن وجود دارد.

در پی اعلام موضوع به مراجع انتظامی، قاضی محمدحسین شاملو بازپرس کشیک قتل پایتخت از این موضوع باخبر شد و دستور تخلیه، گندزدایی و ضد عفونی 17 میلیون متر مکعب آب این مخزن را صادر کرد.

بازپرس شعبه اول بازپرسی (ویژه قتل) دادسرای امور جنایی تهران در این زمینه به ایسنا گفت: دستوراتی که در این زمینه صادر شده مبنی بر این است که اولاً چرا منطقه مذکور حفاظت شده نبوده و درب مخزن نیز قفل نبوده است. مشخص نیست جنسیت جسد مرد است یا زن؟ و از آنجا که یک ماه از مرگ صاحب جسد گذشته، جسد در داخل آب دچار فشار شدید نئشی شده است.

همچنین براساس اظهارات شاملو مشخص نیست که متوفی دست به خودکشی زده و یا پس از قتل، جسدش به داخل مخزن انتقال یافته است.

پس از انتشار خبر وجود یک جسد در مخزن آب منطقه کن، اداره آب و فاضلاب وزارت بهداشت نیز موضوع را از طریق دانشگاه علوم پزشکی ایران که مسئولیت بهداشت و درمان این منطقه را دارد، پیگیری کرد. غلامرضا شقاقی رئیس اداره آب و فاضلاب وزارت بهداشت درباره نتایج این پیگیری‌ها به فارس گفت: سازمان آب و فاضلاب باید پاسخگوی وجود جسد در مخزن آب منطقه کن تهران باشد، زیرا مخزن آب یک منطقه امنیتی است و هر کسی اجازه ورود ندارد. کنترل مخازن آب به عهده وزارت نیرو و سازمان آب و فاضلاب هر منطقه است و مسئولان این دستگاه هر روز منابع و مخازن آب شرب را کنترل می‌کنند، مخازن آب جزو مناطق خاص امنیتی است و هر کسی اجازه ورود و خروج به این مخازن را ندارد، حتی مأموران بهداشت محیط نیز با هماهنگی‌های خاصی برای بازدید از این مخازن وارد آن می‌شوند.

شقاقی اعلام کرده در صورتی که کلرزنی آب به درستی انجام شده باشد، اغلب آلودگی‌های میکروبی احتمالی جسد از بین می‌رود با این حال باید بررسی شود که آیا جسد آلوده به میکروب یا انگل بیماری خاصی بوده است یا نه اما تاکنون هیچ گزارشی دال بر انتشار بیماری خاصی در محدوده منطقه‌ای که از آب این مخزن استفاده می‌کنند، نداشته‌ایم.

براساس اظهارات رئیس اداره آب و فاضلاب وزارت بهداشت، بیماری‌هایی که ممکن است از طریق آب منتقل شوند، بیشتر بیماری‌های روده‌ای، اسهالی یا حتی وباست که در صورت بیماری فرد متوفی ممکن است منتقل شود، بنابراین مأموران بهداشت محیط نظارت مستمری بر مخازن آب ندارند و فقط به صورت تصادفی آب شرب مناطق مختلف را کنترل و آزمایش می‌کنند، اما این موضوع در حال بررسی است و گزارش آن پس از بررسی دقیق اعلام می‌شود.